Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a priľahlého skanzenu spravuje viac než  140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) predstavuje múzeum dielo Matka s dieťaťom slovenského rezbára Mgr. Jozefa Pavlíka z Osuského.

Dielo známeho slovenského insitného umelca vzniklo v minulom roku v rámci medzinárodného výtvarného plenéra insitných umelcov Insita 2017 a stalo sa súčasťou zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom.  Veľkorozmerná trojpriestorová drevená plastika v rustikálnom štýle znázorňuje postavu mladej matky s dieťaťom v náručí. Harmonickú atmosféru vzťahu matky a dieťaťa, ktorá vyžaruje z diela, dopĺňajú  plastiky mačky v náručí dieťaťa a psa pri nohách matky. Dielo je kolorované v zemitých hnedo-červeno-modrých farbách. V najvyššom bode dosahuje plastika  výšku 120 cm, šírku 30 cm a hĺbku 20 cm.
Autor, pôvodným  povolaním právnik, ako rezbár obohacuje insitnú scénu  od roku 1975. V súčasnosti sa venuje predovšetkým  plošnej dekoratívnej  a farebne expresívnej  maľbe. Autorova tvorba vychádza zo spomienok na detstvo a rodinu, v dielach zachytáva dedinský kolorit, zvyky a tradície. Svoje diela vystavoval v Senici, Trenčíne, Skalici a v Srbsku v Pivnici a Belehrade. Plenéru INSITA v Humennom sa autor zúčastnil  v rokoch 2016 a 2017. Inštalované diela Jozefa Pavlíka a ďalších insitných umelcov môžu návštevníci skanzenu obdivovať počas letnej návštevy skanzenu Vihorlatského múzea.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

Prezentované predmety mesiaca... viac...
PONUKA VIHORLATSKÉHO MÚZEA PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v nasledujúcich odboroch:
PRÍRODNÉ VEDY:
· Pre žiakov 1. stupňa ZŠ ponúkame prehliadku prírodovednej expozície s rozprávaním o prírode a zaujímavými hrami.
· Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ ponúkame edukačné aktivity z BIOLÓGIE, ktoré je vhodné využiť pri opakovaní a upevňovaní učiva jednotlivých tematických celkov, ako aj pri rozširovaní základného učiva a tak dopomôcť k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti žiakov. Témy:
ŽIVOT V LESE (5. roč.)
ŽIVOT VO VODE A NA BREHU (5. roč.)
LÚKY, PASIENKY A POLIA (5. roč.)
ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH (6. roč.)
· Pre žiakov 8. ročníka ZŠ ponúkame komentovanú prehliadku prírodovednej expozície zo zameraním na GEOLÓGIU a PALEONTOLÓGIU.
· Pre starších žiakov a študentov ponúkame prezentáciu „Krásy prírody a jej ochrana v regióne SV Slovenska“ a komentovanú prehliadku prírodovednej expozície.
· Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na prírodovedné a ekologické témy podľa požiadavky pedagógov.
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková  
Tel. č.: 057/775 22 40
Email:
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumhumenne.sk

Predmet mesiaca

predmet_jul2018
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT