Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Zdobená svadobná truhlica

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z rozsiahlej zbierky exponátov etnografického oddelenia predstavuje múzeum atraktívny artefakt ľudovej tvorivosti  − drevenú svadobnú truhlicu.
Ručne zhotovená drevená truhlica z obdobia 19. storočia  pochádza  pôvodne zo Sniny. V roku 1980 bola truhlica odborne reštaurovaná.  V súčasnosti je inštalovaná v jednom z objektov Expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom. Prezentovaná truhlica je variantom svadobnej výbavy nevesty, nazývanej aj svadobná skriňa, truhla, kasta, kasňa alebo lada. Postranné zdobenie truhlice tvorí vruborezový ornament geometrického solárneho motívu, zvýraznený  čiernou farbou  na svetlohnedom podklade. Rovnaký motív zdobenia  sa nachádza aj na vrchnom sarkofágovom príklope. Korpus truhlice s objemným úložným priestorom je umiestnený na štyroch podstavcoch. V najvyššom bode snímateľného veka dosahuje truhlica 82 cm, dlhá je 99 cm a široká 47,5 cm.
Všeobecne slúžili truhlice v domácnostiach ako súčasť odkladacieho priestoru. Svadobné truhlice však predstavovali aj obradovo-symbolické  postavenie a  ako súčasť svadobného vena vypovedali o  sociálnom statuse nevesty. Preto boli zväčša  vyrábané na objednávku zručnými majstrami, alebo sa dedili po predkoch. Vyznačovali sa bohatou rezbárskou a výtvarnou ornamentikou, často aj iniciálami mena majiteľky či rokom sobáša.  Rezba a maľované motívy čerpali z bohatej symboliky ľudových tradícií. K najčastejším motívom patrili rastlinný, zvierací a solárny  motív.
V expozičných a depozitárnych priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom sa nachádzajú takmer tri desiatky rozmanitých drevených truhlíc z oblasti horného Zemplína. Dnes sú  dôkazom mimoriadnej zručnosti našich predkov a súčasťou bohatosti hmotného kultúrneho dedičstva.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v HumennomPrezentované predmety mesiaca... viac...
PONUKA VIHORLATSKÉHO MÚZEA PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v nasledujúcich odboroch:
PRÍRODNÉ VEDY:
· Pre žiakov 1. stupňa ZŠ ponúkame prehliadku prírodovednej expozície s rozprávaním o prírode a zaujímavými hrami.
· Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ ponúkame edukačné aktivity z BIOLÓGIE, ktoré je vhodné využiť pri opakovaní a upevňovaní učiva jednotlivých tematických celkov, ako aj pri rozširovaní základného učiva a tak dopomôcť k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti žiakov. Témy:
ŽIVOT V LESE (5. roč.)
ŽIVOT VO VODE A NA BREHU (5. roč.)
LÚKY, PASIENKY A POLIA (5. roč.)
ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH (6. roč.)
· Pre žiakov 8. ročníka ZŠ ponúkame komentovanú prehliadku prírodovednej expozície zo zameraním na GEOLÓGIU a PALEONTOLÓGIU.
· Pre starších žiakov a študentov ponúkame prezentáciu „Krásy prírody a jej ochrana v regióne SV Slovenska“ a komentovanú prehliadku prírodovednej expozície.
· Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na prírodovedné a ekologické témy podľa požiadavky pedagógov.
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková  
Tel. č.: 057/775 22 40
Email:
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumhumenne.sk

Predmet mesiaca

truhlica_156_79
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT