Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
 
 
 
Neobarokové hodiny

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov.
Z pôvodného inventára prezentovaného v umeleckohistorickej expozícii predstavuje Vihorlatské múzeum neobarokové bohato zdobené hodiny z 19. storočia.


Hodinová skrinka pochádza z rokov 1870 − 1880. Je zhotovená z mosadznej zliatiny a na povrchu pozlátená. Sokel skrinky využíva vo výzdobe arzenál rokokových vzorov,  predovšetkým  akantové listy, rokajové nôžky, mušľu a  kvetinový festón. Akant (paznechtík ostnatý) je  rastlina pochádzajúca z oblastí Stredomoria s charakteristickými listami, podoba ktorých sa často využívala na dekoračné účely. Rokaj je  asymetrický ornament vychádzajúci z tvaru mušle, typický práve pre rokokovú výzdobu. Termín festón predstavuje ozdobný motív v podobe závesu z kvetov, ovocia, listov, často prepletený stuhami.
Stred ornamentálnej kompozície tvorí mušľa s popínavým kvetinovým festónom. Vrchná časť soklíka je zdobená vybíjaným rastlinným ornamentom. Hornú časť diela uzatvára  plasticky tvarovaná skalka, na ktorej sedí dievčina v dobovom odeve z konca 19. storočia. Na hlave má slamený klobúk so stuhou, v jednej ruke drží čerešne a pri nohách má košík. Za chrbtom jej vyrastá strom s listnatými vetvami a plodmi.  Ciferník nie je pôvodný a hodinový stroj chýba. Ide o kvalitnú ukážku umelecko-remeselnej výroby, import, ktorý sa k nám dostával z Francúzska cez Viedeň.

PhDr. Ivana Strakošová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
PONUKA VIHORLATSKÉHO MÚZEA PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v nasledujúcich odboroch:
PRÍRODNÉ VEDY:
· Pre žiakov 1. stupňa ZŠ ponúkame prehliadku prírodovednej expozície s rozprávaním o prírode a zaujímavými hrami.
· Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ ponúkame edukačné aktivity z BIOLÓGIE, ktoré je vhodné využiť pri opakovaní a upevňovaní učiva jednotlivých tematických celkov, ako aj pri rozširovaní základného učiva a tak dopomôcť k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti žiakov. Témy:
ŽIVOT V LESE (5. roč.)
ŽIVOT VO VODE A NA BREHU (5. roč.)
LÚKY, PASIENKY A POLIA (5. roč.)
ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH (6. roč.)
· Pre žiakov 8. ročníka ZŠ ponúkame komentovanú prehliadku prírodovednej expozície zo zameraním na GEOLÓGIU a PALEONTOLÓGIU.
· Pre starších žiakov a študentov ponúkame prezentáciu „Krásy prírody a jej ochrana v regióne SV Slovenska“ a komentovanú prehliadku prírodovednej expozície.
· Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na prírodovedné a ekologické témy podľa požiadavky pedagógov.
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková  
Tel. č.: 057/775 22 40
Email:
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumhumenne.sk

Predmet mesiaca

hodiny_neobarokove
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT