Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020

Vstupné

UMELECKO-HISTORICKÁ EXPOZÍCIA
Dospelí                               
Deti od 6 do 15 rokov, študenti
Dôchodcovia
Organizované skupiny detí do 6 rokov
Rodinné vstupné (2 dospelí a 1 − 4 deti do 15 rokov)
Deti do 6 rokov v sprievode rodičov
Služby:  lektorský výklad,  predaj propagačných
materiálov a suvenírov
Bezbariérový vstup: áno (osobný výťah)

EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY A BÝVANIA
Dospelí
Deti od 6 do 15 rokov, študenti
Dôchodcovia
Organizované skupiny detí do 6 rokov
Rodinné vstupné (2 dospelí a 1 − 4 deti do 15 rokov)
Deti do 6 rokov v sprievode rodičov
Služby: lektorský výklad v kostolíku, predaj
propagačných materiálov a suvenírov
Bezbariérový vstup: čiastočný

PRÍRODOVEDNÁ EXPOZÍCIA
Dospelí
Deti od 6 do 15 rokov, študenti
Dôchodcovia
Organizované skupiny detí do 6 rokov
Rodinné vstupné (2 dospelí a 1 − 4 deti do 15 rokov)
Deti do 6 rokov v sprievode rodičov
Služby: v zmenenom režime bez lektorského výkladu,
predaj propagačných materiálov a suvenírov
Bezbariérový vstup: áno (osobný výťah)

SAKRÁLNA EXPOZÍCIA
Dospelí
Deti od 6 do 15 rokov, študenti
Dôchodcovia
Organizované skupiny detí do 6 rokov
Rodinné vstupné (2 dospelí a 1− 4 deti do 15 rokov)
Deti do 6 rokov v sprievode rodičov                     
Služby: v zmenenom režime bez lektorského výkladu,
predaj propagačných materiálov a suvenírov
Bezbariérový vstup: áno (osobný výťah)

GALERIJNÁ SIEŇ ORESTA DUBAYA / VÝSTAVY
Dospelí
Deti od 6 do 15 rokov, študenti
Dôchodcovia
Organizované skupiny detí do 6 rokov
Rodinné vstupné (2 dospelí a 1− 4 deti do 15 rokov
Deti do 6 rokov v sprievode rodičov
Služby: v zmenenom režime bez lektorského výkladu,
predaj propagačných materiálov a suvenírov
Bezbariérový vstup: áno (osobný výťah)


INÉ POPLATKY:
Fotografovanie v skanzene v rámci prehliadky
Videokamera v skanzene v rámci prehliadky
V kostolíku je zhotovovanie obrazového
a audiovizuálneho záznamu neprípustné
Fotografovanie v umelecko-historickej expozícii
Fotografovanie a zhotovovanie videozáznamu
pre komerčné účely je počas prehliadky
expozícií neprípustné.Platené služby návštevníkom múzea

Vihorlatské múzeum v Humennom sa teší na Vašu návštevu a želá príjemne strávené chvíle v múzejných expozíciách.

dop2018_2_2
dop2018_2_1
dop2018_2_3
dop2018_2_4
dop2018_2_5
4,00 €                
2,00 €
2,00 €
1,00 €/dieťa
8,00 €
zdarma

3,00 €  
2,00 €
2,00 €
1,00 €/dieťa
6,00 €  
zdarma 

2,00 €
1,00 €
1,00 €
0,50 €/dieťa
4,00 €
zdarma

1,50 €     
1,00 €
1,00 €
0,50 €/dieťa
3,00 €
zdarma             

1,00 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €/dieťa
2,00 €
zdarma


2,00 €
5,00 €


5,00 €
VSTUPNÉ A SLUŽBY NÁVŠTEVNÍKOM

MOŽNOSŤ PLATBY KULTÚRNYMI POUKAZMI PRI NÁVŠTEVE MÚZEA ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL JE V TOMTO ROKU MINISTERSTVOM KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY POZASTAVENÁ. INFORMÁCIE NA:
  https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/kulturne-poukazy-2021/

Bezplatný vstup do múzea pre dobrovoľných darcov krvi - držiteľov zlatej a diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického medaily z územia celého Slovenska
Možnosť platby kultúrnymi poukazmi pri návšteve múzea žiakov základných a stredných škôl
Možnosť nahlásenie návštevy na: tel. č.: +00421 57 22 40,
  E-mail: sekretariat@muzeumhumenne.sk
Lektorský výklad v cene (aj v cudzom jazyku)
Možnosť zakúpenia propagačných predmetov a suvenírov
Bezbariérový vstup do jednotlivých expozícií v kaštieli  a v areáli skanzenu
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT