© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko, tel.: 00421 57 775 2240
Počas sezóny:
od 1. mája do 31. októbra

EXPOZÍCIE A VÝSTAVY
V BUDOVE KAŠTIEĽA

Pondelok
09,00 - 16,00 hod.
Utorok - Piatok
09,00 - 18,00 hod.
Sobota - Nedeľa
14,00 - 18,00 hod.

Začiatok prehliadky
v umelecko-historickej expozícii každú celú hodinu.

EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY
A BÝVANIA

Pondelok - Nedeľa
9,00 - 18,00 hod.

Obedňajšia prestávka
11.00-11.45
--------------------------------
Mimo sezóny:
od 1. novembra do 30. apríla
VÝSTAVY V BUDOVE KAŠTIEĽA
Pondelok - piatok
09,00 - 15,00 hod.
Sobota - Nedeľa zatvorené

EXPOZÍCIE V BUDOVE KAŠTIEĽA A SKANZEN
otvorené len v pracovných dňoch pre vopred ohlásené návštevy (min. 5 osôb)
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo pre návštevníkov nových sprievodcov po jeho expozíciách.
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.

Vstupné

UMELECKO - HISTORICKÁ EXPOZÍCIA:
dospelí                                           
deti od 6 do 15 rokov, dôchodcovia, študenti
organizované skupiny detí do 6 rokov

služby: lektorský výklad,
predaj predaj propagačných materiálov,

bezbariérový vstup: čiastočne (prízemie expozície)


PRÍRODOVEDNÁ EXPOZÍCIA:
dospelí 
deti od 6 do 15 rokov, dôchodcovia, študenti

bezbariérový vstup: áno

EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ ARCHITEKTURY A BÝVANIA:
dospelí
deti od 6 do 15 rokov, dôchodcovia, študenti
organizované skupiny detí do 6 rokov

služby: predaj propagačného materiálu

bezbariérový vstup: čiastočne


SAKRÁLNA EXPOZÍCIA:
dospelí 
deti od 6 do 15 rokov, dôchodcovia, študenti

bezbariérový vstup: áno

Výstavy:
dospelí 
deti od 6 do 15 rokov, dôchodcovia, študenti 

INÉ POPLATKY:
fotoaparát 
videokamera  
(platí pre skanzen)

Fotografovanie - Umelecko - historická exp.


Platené služby návštevníkom múzea
2,50 €
1,00 €
0,50 €/dieťa
1,00 €
0,50 €
2,00 €
1,00 €
0,50 €/dieťa1 €
0,50 €
1 €
0,50 €


2,00 €
5,00 €


5,00 €