Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
AKTUALITY
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

kk2023_1
..
KARPATSKÁ KRASLICA 2023
Vihorlatské múzeum v Humennom a partneri predstavujú v Galerijnej sieni Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v
Humennom v rámci XXXI. ročníka medzinárodnej súťažno-prezentačnej výstavy Karpatská kraslica 2023 takmer 1 050 kraslíc  z
piatich krajín karpatského euroregiónu.  V aktuálnom ročníku prezentuje Vihorlatské múzeum v Humennom kraslice zo
Slovenska, Čiech, Ukrajiny, Poľska a Maďarska. Najväčšiu kolekciu tvorí takmer 380 kraslíc z Ukrajiny, ktoré dokumentujú
tradíciu krasličiarstva vo všetkých regiónoch Ukrajiny.  Vystavované kolekcie dopĺňajú kraslice z múzejného zbierkového fondu
reprezentované replikou kraslice zo 16. storočia, pôvodne nájdenej v okolí Kyjeva. 
Podujatie prebieha v spolupráci s  Krajskou organizáciou Únie žien Slovenska v Prešove, Okresnou organizáciou Únie
žien Slovenska v Humennom a mestom Humenné. Zahraničnými partnermi podujatia sú Národné múzeum ľudového umenia 
Huculštiny a Pokuttja J. Kobrynského  a špecializované Múzeum kraslíc v Kolomyji, Múzeum ľudovej architektúry a bývania v
Užhorode a mesto Kolomyja na Ukrajine. Záštitu nad podujatím prevzali veľvyslanec Slovenskej republiky na Ukrajine Marek
Šafin a predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Cieľom  medzinárodnej súťažno-prezentačnej výstavy je 
podpora tradície krasličiarstva ako významného prvku kultúrneho dedičstva karpatského regiónu.  Snahou múzea je zároveň
vyhľadávať tvorcov kraslíc a vytvárať priestor na tvorivú konfrontáciu, štúdium tradičnej kultúry, rozvoj tvorivosti a technickej
zdatnosti detí, mládeže a dospelých z rôznych regiónov Slovenska a zahraničia.
Tohtoročné podujatie z hľadiska udržiavania spoločnej tradície ako významného prvku vzájomnej kultúrnej spolupráce
karpatských prihraničných krajín nadobúda nielen symbolický význam. V  situácii, v ktorej sa súčasná Ukrajina nachádza,
múzeum sprostredkúva našim dlhoročným partnerom možnosť prezentovať svoje jedinečné kultúrne bohatstvo  na Slovensku.
Majstrovstvo ukrajinských autorov predstavuje múzeum domácim i zahraničným návštevníkom, ako aj obyvateľom Ukrajiny na
našom území, ktorí museli nedobrovoľne opustiť svoju vlasť a takto im priblížiť malú, ale veľmi symbolickú časť ich domova.
Doteraz vystavovalo Vihorlatské múzeum v Humennom vyše 26 tisíc kraslíc zo Slovenska a zahraničia. Na pôde múzea
sa počas doterajších ročníkov podujatia prezentovalo  takmer osemsto autorov z regiónov Slovenska, Čiech, Poľska, Ukrajiny,
Maďarska, Rumunska a USA. Výstava Karpatská kraslica 2023 je v Galerijnej sieni Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v
Humennom verejnosti prístupná od 16. marca do 30. apríla 2023 denne (pondelok − piatok:  8.00 − 17.00 hod., sobota − nedeľa:
14.00 − 16.00 hod.).

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
POZVANIE
POZVANIE
16. 3. − 30. 4. 2023

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Galériou Andrej Smolák v Snine predstavuje vo svojich výstavných priestoroch výstavu výberu z diel  súčasných ukrajinských autorov pod názvom Pozvanie.  Výstava je súčasťou prezentácie kultúrneho dedičstva Ukrajiny v rámci medzinárodnej spolupráce slovenských a ukrajinských partnerov ako súčasť sprievodného programu XXXI. ročníka medzinárodnej výstavy Karpatská kraslica 2023.
Verejnosti je výstava slávnostne sprístupnená od 16. septembra 2023 o15.00 hod. za účasti kurátora výstavy Andreja Smoláka. Vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom potrvá výstava do 30. apríla 2023.
Vystavované diela  boli vytvorené počas Medzinárodných výtvarných festivalov, ktoré Galéria Andrej Smolák organizovala v období  rokov 1994 - 2019. Počas jednotlivých festivalových stretnutí tvorili umelci z celého sveta v Snine a okolí, ako aj na ďalších miestach východného Slovenska. V priebehu dvadsiatich piatich ročníkov sa festivalu zúčastnilo vyše šesťsto výtvarníkov, maliarov i sochárov z päťdesiatich ôsmich  krajín sveta všetkých kontinentov. Z rôznych oblastí susednej Ukrajiny, miest Kyjev, Ľvov,
Dnepropetrovsk, Suma, Odesa a ich okolia, ako aj ďalších miest na území Ukrajiny, tvorilo v našom regióne takmer päťdesiat výtvarníkov. Tematicky neboli výtvarné festivaly podmienené. Autorský prejav výsostne predurčovala atmosféra priateľstva a ducha slobody, keď sa každý autor  mal možnosť realizovať vo svojom vlastnom výtvarnom jazyku a výpovedi. Kolekciu vyše sto obrazov ukrajinských autorov,  z ktorej časť aktuálne prezentuje Vihorlatské múzeum v Humennom, zaradila Galéria Andrej Smolák v Snine  medzi zlatý fond svojej galerijnej zbierky s označením  posolstvo mieru.
Výstava Pozvanie je symbolickým retrospektívnym pozvaním do festivalovej atmosféry mieru a priateľstva medzi národmi sveta − pozvaním do sveta metaforickej výpovede  maliarov, pozvaním do sveta obyčajných emócií ľudských bytostí. Vo Vihorlatskom múzeu  prezentovaný súbor obrazov má ambíciu byť otvoreným dialógom umelcov s návštevníkmi i tvorivým monológom návštevníkov o slobode v živote človeka. Výstavná kolekcia vybraných obrazov ukrajinských maliarov pochádza zo súboru diel prezentovaných v rámci predajnej ponuky Galérie Andrej Smolák v Snine. Všetky prezentované obrazy na výstave Pozvanie si môžu záujemcovia zároveň zakúpiť. 
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
jarmok_kk23
VEĽKONOČNÝ JARMOK KRASLÍC 2023
2. - 3. apríl 2023

Vihorlatské múzeum v rámci sprievodného programu XXXI. ročníka medzinárodnej výstavy kraslíc Karpatská kraslica 2023 pozýva širokú verejnosť na Veľkonočný jarmok kraslíc s možnosťou predaja a nákupu kraslíc v múzeu.  Do autorského predaja kraslíc  sa môžu zapojiť aj krasličiari, ktorí nie sú účastníkmi tohtoročnej súťaže a výstavy. Jarmok kraslíc vo Vihorlatskom múzeu v Humennom  sa koná počas dvoch dní,  v nedeľu  2. apríla od 14.  do  18. hodiny a v pondelok 3. apríla  od 9.  do  12. hodiny. 
Záujem o osobnú účasť na jarmočnom predaji kraslíc v múzeu je potrebné nahlásiť do 30. marca 2023.  Kontakt: E-mail: sekretariat1@muzeumhumenne.sk, tel. č.: 057 775 2240, 0911  209 334.
Vihorlatské múzeum v Humennom zároveň  ďakuje všetkým autorom kraslíc ako nositeľom tradície krasličiarstva v regióne horného Zemplína, v rámci regiónov územia Slovenska, ako aj  zahraničným autorom, ktorí sa doteraz aktívne zapájali do súťažných ročníkov prezentácie zdobenia kraslíc. Výstava kraslíc Karpatská kraslica 2023 potrvá v Galerijnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom do 30. apríla 2023.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
KK_hist23
KRASLICA − HISTÓRIA, TRADÍCIA, UMENIE      
Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s lektormi zdobenia kraslíc regiónu horného Zemplína otvára cyklus tvorivých dielní krasličiarstva pre žiakov všetkých typov škôl. Podujatie pod názvom Kraslica - história, tradícia, umenie je súčasťou dlhodobého múzejného projektu objektového učenia v múzeu pod názvom Ku koreňom tradíciám, hodnotám... Témou programu vzdelávacieho cyklu a tvorivých dielní je spoznávanie významu starobylej  ornamentiky a symboliky  ľudovej kultúry v archetypálnych i dnešných technikách zdobenia kraslíc.  
Tvorivé dielne zdobenia kraslíc spojené s odborným výkladom histórie krasličiarstva nadväzujú na múzejné ciele medzinárodnej súťaže a prezentačnej výstavy Karpatská kraslica smerujúce k podpore tradície krasličiarstva ako významného prvku kultúrneho dedičstva karpatského regiónu.  Snahou múzea je vyhľadávať tvorcov kraslíc a podporovať ich, vytvárať im  priestor k  rozvoju tvorivosti a technickej zdatnosti, k štúdiu a pochopeniu tradičnej kultúry. Zároveň aj  podnietiť záujem detí o  krasličiarstvo ako historicky pretrvávajúci fenomén už od 3. tisícročia pred našim letopočtom. Prostredníctvom prezentácie kraslíc a ukážok ich zdobenie chceme  ako o svojbytný prejav  tradície s archetypálnym významom pre spoznávanie ľudovej kultúry regiónu  a prostriedok  jedinečného umeleckého prejavu jednotlivca. 
Podujatie prebieha formou lektorského výkladu k ornamentike a symbolike zdobenia kraslíc, výkladu k spôsobu zdobenia kraslíc rôznymi technikami a praktickými ukážkami v rámci tvorivej práce detí. Súčasťou programu je komentovaná prehliadka výstavy Karpatská kraslica 2023. 
Program podujatia:

22. marec 2023  10.00 − 11.00 hod.   
Lektor: Gabriela Haburajová                   
28. marec 2023    9.00 − 10.00 hod.
                            10.00 − 11.00 hod.
Lektor: Daniela Kapráľová
30. marec 2023    9.00 − 10.00 hod.
                            10.00 − 11.00 hod.
Lektor: Daniela Kapráľová
31. marec 2023    9.30 − 10.30 hod.
Lektor: Soňa Košarová
4. apríl 2023    9.30 − 10.30 hod.
Lektor: Katarína Sivá

Podmienky účasti: Nahlásenie účasti dva dni vopred na: sekretariat1@muzeumhumenne.sk,
057 775 2240, 0911 209 334. Vstupné: 3,00 eura/žiak ZŠ, 2,50 eura/žiak MŠ.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
hk23
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
29. marec 2023

Vihorlatské múzeum v Humennom ako organizátor okresného kola 69. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín, vyhlasuje dňa 29. marca 2023 okresné kolo súťaže. Odborným garantom a vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum.
Súťažná prehliadka pre všetky schválené kategórie je určená pre súťažiacich z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce. Okresné kolo postupovej  súťaže prebieha v objekte renesančného kaštieľa − sídle Vihorlatského múzea v Humennom, Námestie slobody 1, 066 01 Humenné so začiatkom o 8. hodine.  Uzávierka prihlášok do súťaže je do 20. marca 2023 prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra  na: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit
Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín je najstaršou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a vrcholným podujatím tejto kategórie na Slovensku. Počas svojho trvania si podujatie uchováva vysoký štandard a pre mnohých jeho účastníkov je odrazovým mostíkom pre štúdium literatúry a pestovanie všestranných kultúrnych hodnôt. Vihorlatské múzeum v Humennom zároveň ďakuje všetkým recitátorom, pedagógom a partnerom za podporu pri spoločnom úsilí podporovať záujem detí o prezentáciu umeleckého slova  a kultúrnych hodnôt spoločnosti.
Informácie o podujatí: Ing. Lenka Vašková, osveta1@muzeumhumenne.sk, 057 775 2240, 0911 209 334.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

MÚZEUM NA DOMA
On-line projekt Vihorlatského múzea v Humennom
Múzejný projekt on-line ponuky Vihorlatského múzea v Humennom  MÚZEUM NA DOMA vytvára platformu pre múzejné činnosti a záujem verejnosti  v on-line priestore a pracuje s využitím webového a instagramového sídla inštitúcie. Múzejná ponuka je určená širokej verejnosti záujemcov − dospelých a detí so záujmom o poznávanie a kreatívny oddych v období, keď je Vihorlatské múzeum v Humennom vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu verejnosti neprístupné.
On-line ponuka je koncipovaná tak, že aj v čase sprístupnenia múzea verejnosti ostáva on-line platforma stálou múzejnou ponukou pre návštevníka múzejného on-line priestoru.  Osobitý dôrazom je modelovaný na využiteľnosť jednotlivých tém  v rámci mimoškolského doplnkového vzdelávania v rámci múzejného projektu objektového učenia v múzeu. Na webovom sídle múzea www.muzeumhumene.sk v sekcii PRE ŠKOLY so zacielením na pomoc školopovinným deťom, mládeži, učiteľom a rodičom iniciujeme pre deti a študentov zábavno-edukačné ponuky kreatívneho trávenia času zamerané na poznávanie a rozvoj tvorivého myslenia v oblasti histórie, umenia, etnografie, environmentálnych tém a záujmovo-umeleckej činnosti.
Prostredníctvom sociálnych sietí ponúka projekt netradičné pohľady do všetkých  múzejných expozícií. Z umelecko-historickej expozície, sakrálnej expozície,  prírodovednej  expozície a expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen) sprostredkúvame  ojedinelé zábery, ktoré  mnohí aj počas návštevy nezbadali alebo nevnímali v komplexnosti kultúrno-historickej  pamiatky. Obrazom i textom približujeme jednotlivé zbierkové predmety múzejného zbierkového fondu archeológie, histórie, umenia, etnografie, a prírodovedy s ukážkami najstarších archeologických nálezov, zbierok prírodovedného charakteru, majstrovskej práce dobových maliarov a remeselníkov v podobe historického nábytku, obrazovej zbierky, hodinových strojov, ukážok dobových zbraní, porcelánu, umeleckých predmetov, sakrálneho umenia, úžitkových predmetov a remeselných zariadení a výrobkov.
Záujemcom zároveň ponúkame možnosť vstúpiť do zákulisia múzejnej činnosti v oblasti zhromažďovania, ochraňovania,  odborného  zhodnocovania a prezentácie  zbierkových predmetov.
V archívnom bloku pozývame  záujemcov na virtuálnu prehliadku múzejných výstavných projektov prostredníctvom fotoreportov  z múzejných výstav,  ako aj kultúrnych podujatí a edukačných aktivít pre deti a mládež. Prostredníctvom  listovania  v doterajších ročníkoch Múzejných otvárame pre verejnosť vzájomný dialóg o podstate múzea pre spoločnosť a jeho víziách do budúcnosti.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing
 
 
 
 
 
 
Karpatská kraslica
 
 
Vojtech Borecký
 
 
 
 
11. Karpatské bienále grafiky detí a mládeže
 
 
 
 
 
projekt23
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
Štatistiky webu
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT