Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
AKTUALITY
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

KK2023_web
..
KARPATSKÁ KRASLICA 2023

Vihorlatské múzeum v Humennom ako vyhlasovateľ a hlavný organizátor medzinárodnej súťaže a výstavy kraslíc Karpatská kraslica,  vyhlasuje 31. ročník medzinárodnej súťažno-prezentačnej výstavy Karpatská kraslica 2023. Podujatie prebieha v spolupráci s  Krajskou organizáciou Únie žien Slovenska v Prešove, Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska v Humennom a mestom Humenné.
Cieľom medzinárodnej súťaže je  uchovávanie a prezentácia tradície zhotovovania kraslíc  ako významného prvku kultúrneho dedičstva karpatského regiónu.  Snahou múzea je zároveň vyhľadávať tvorcov kraslíc a vytvárať priestor na tvorivú konfrontáciu, štúdium tradičnej kultúry, rozvoj tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže a dospelých z rôznych regiónov Slovenska a zahraničia.
Do súťaže Karpatská kraslica 2023 sa môžu zapojiť autori kraslíc bez vekového obmedzenia z územia Slovenska a zahraničia poskytnutím svojej kolekcie kraslíc. Do súťaže je možné poskytnúť maximálne desať kusov kraslíc. Kraslice môžu byť zhotovené na akomkoľvek podklade a akoukoľvek tradičnou alebo modernou technikou zdobenia.
Súťažné kolekcie kraslíc je potrebné osobne alebo poštou doručiť spolu s  Návratkou-Karpatská kraslica 2023 (nachádza sa na www.muzeumhumenne.sk) na adresu Vihorlatského múzea v Humennom: Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody 1, 066 01 Humenné do 1. marca 2023.
Vyhodnotenie súťaže odbornou porotou a slávnostné odovzdávanie ocenení a cien  sa uskutoční v rámci slávnostnej vernisáže výstavy Karpatská kraslica 2023 dňa 16. marca 2023 o 15. hodine v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom. Súťažné kolekcie kraslíc budú v rámci výstavy Karpatská kraslica 2023 vystavené v Galerijnej sieni Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom od 16. marca do 30. apríla 2023.
Návratka-Karpatská kraslica 2023 a podrobné informácie o súťažných podmienkach súťaže sa nachádzajú v Štatúte súťaže Karpatská kraslica 2023 na www.muzeumhumenne.sk /Aktuality /Karpatská kraslica 2023. Informácie a kontakt: Tel. č.: +421 57 775 2240, E-mail: sekretariat1@muzeumhumenne.sk

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
vystava_hamfo2023_web
H/AMFO ROBERTA SPIELMANNA 2023
Virtuálna výstava 2. - 28. február 2023

Vihorlatské múzeum v Humennom  ako organizátor regionálneho kola fotografickej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby H/AMFO Roberta Spielmanna 2023 v rámci  51. ročníka  celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO pozýva verejnosť na virtuálnu výstavu súťažných diel H/AMFO Roberta Spielmanna 2023. Prezentáciu výstavnej kolekcie tvorí 62 fotografií od tridsiatich nominovaných autorov.
Do aktuálneho ročníka regionálneho kola súťaže amatérskej fotografickej tvorby pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce sa zapojilo štyridsať amatérskych fotografov. Oproti minulým ročníkom ide o takmer trojnásobný nárast záujmu amatérskych fotografov o konfrontáciu a prezentáciu svojej tvorby. Najvyšší nárast účastníkov súťaže zaznamenala kategória mladých tvorcov v skupine autorov do pätnásť rokov. Súťaž prebiehala v troch vekových skupinách  a štyroch výrazovo-umeleckých kategóriách.
Odborná porota v zložení Mgr. art Juraj Starovecký (predseda poroty), Ing. Igor Šimko a Mgr. Viliam Ondo posudzovala celkom 93 súťažných fotografií. Do krajského kola súťaže  postúpilo bez určenia poradia  s udelením Ocenenia a Čestného uznania devätnásť súťažiacich bez určenia poradia.  K výstavnej prezentácii diel postúpila  porota 62  fotografií od tridsiatich autorov.  Výstava bude verejnosti  v on-line priestore na www.muzeumhumenne.sk /Múzeum na doma/ prístupná dlhodobo do konca kalendárneho roka 2023.


Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

Prezentačná výstava
NTM2023
NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 2023
PREHLIADKA KAŠTIEĽSKÝCH KOMNÁT
13. - 17. február 2023

Vihorlatské múzeum v Humennom sa svojim podujatím Prehliadka kaštieľskych komnát pripája k celosvetovej kampani podpory inštitúcie manželstva v rámci Národného týždňa manželstva 2023. Kampaň tohtoročnej týždennej iniciatívy a  podporných aktivít Národného týždňa manželstva prebieha na Slovensku v čase od 13. do 19. februára 2023 pod spoločným tematickým mottom - Odkaz.
Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva počas pracovných dní od 13. do 17. februára 2023 v čase od 10. do 15. hodiny do svojich priestorov umelecko-historickej expozície na prehliadku kaštieľskych komnát v renesančnom  kaštieli v Humennom. Návštevu múzea v tomto termíne nie je potrebné ohlasovať vopred. Pre manželské páry je návšteva múzea v tomto termíne zdarma.
Prehliadková trasa v kaštieľskych komnatách ponúka  lektorský výklad zameraný na históriu a osudy manželských párov a členov jedného z najvplyvnejších uhorských šľachtických rodov v  19. storočí a zároveň posledného šľachtického rodu, ktorý obýval humenský kaštieľ, rod Andrassy. Život aristokracie v humenskom kaštieli predstavujeme prostredníctvom zachovanej a zreštaurovanej pôvodnej architektúry, interiérovej výzdoby a dobového zariadenia. Súčasťou výkladu je prezentácia ukážok  historických umeleckých predmetov tvoriacich pozostalosť Andrassyovskej dynastie v Humennom, ako aj  vzácnej rodovej portrétovej  zbierky, ktorá je súčasťou  súbornej kaštieľskej historickej obrazovej kolekcie s vyše šesťdesiatimi portrétmi a krajinkami.
Múzejná aktivita v rámci Národného týždňa manželstva je zároveň historickým odkazom na  pôsobenie významnej osobnosti európskych dejín v osobe grófa Júliusa I. Andrassyho (1823 - 1890, uhorský veľkostatkár a politik, podporovateľ revolučného hnutia v roku 1848, prvý uhorský  ministerský predseda v rokoch 1867 - 1871, uhorský minister zahraničných vecí  v rokoch1871 - 1879),  ktorého tohtoročné 200. výročie narodenia si pripomínajú mnohé inštitúcie nielen na Slovensku. Vihorlatské múzeum sídliace v renesančnom kaštieli rodu Andrássy v Humennom svojou múzejnou a prezentačnou činnosťou v tomto roku upriamuje pozornosť na cyklus podujatí Rok Júliusa I. Andrassyho v Slovenskom národnom múzeu - Múzeu Betliar.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
MÚZEUM NA DOMA
On-line projekt Vihorlatského múzea v Humennom
Múzejný projekt on-line ponuky Vihorlatského múzea v Humennom  MÚZEUM NA DOMA vytvára platformu pre múzejné činnosti a záujem verejnosti  v on-line priestore a pracuje s využitím webového a instagramového sídla inštitúcie. Múzejná ponuka je určená širokej verejnosti záujemcov − dospelých a detí so záujmom o poznávanie a kreatívny oddych v období, keď je Vihorlatské múzeum v Humennom vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu verejnosti neprístupné.
On-line ponuka je koncipovaná tak, že aj v čase sprístupnenia múzea verejnosti ostáva on-line platforma stálou múzejnou ponukou pre návštevníka múzejného on-line priestoru.  Osobitý dôrazom je modelovaný na využiteľnosť jednotlivých tém  v rámci mimoškolského doplnkového vzdelávania v rámci múzejného projektu objektového učenia v múzeu. Na webovom sídle múzea www.muzeumhumene.sk v sekcii PRE ŠKOLY so zacielením na pomoc školopovinným deťom, mládeži, učiteľom a rodičom iniciujeme pre deti a študentov zábavno-edukačné ponuky kreatívneho trávenia času zamerané na poznávanie a rozvoj tvorivého myslenia v oblasti histórie, umenia, etnografie, environmentálnych tém a záujmovo-umeleckej činnosti.
Prostredníctvom sociálnych sietí ponúka projekt netradičné pohľady do všetkých  múzejných expozícií. Z umelecko-historickej expozície, sakrálnej expozície,  prírodovednej  expozície a expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen) sprostredkúvame  ojedinelé zábery, ktoré  mnohí aj počas návštevy nezbadali alebo nevnímali v komplexnosti kultúrno-historickej  pamiatky. Obrazom i textom približujeme jednotlivé zbierkové predmety múzejného zbierkového fondu archeológie, histórie, umenia, etnografie, a prírodovedy s ukážkami najstarších archeologických nálezov, zbierok prírodovedného charakteru, majstrovskej práce dobových maliarov a remeselníkov v podobe historického nábytku, obrazovej zbierky, hodinových strojov, ukážok dobových zbraní, porcelánu, umeleckých predmetov, sakrálneho umenia, úžitkových predmetov a remeselných zariadení a výrobkov.
Záujemcom zároveň ponúkame možnosť vstúpiť do zákulisia múzejnej činnosti v oblasti zhromažďovania, ochraňovania,  odborného  zhodnocovania a prezentácie  zbierkových predmetov.
V archívnom bloku pozývame  záujemcov na virtuálnu prehliadku múzejných výstavných projektov prostredníctvom fotoreportov  z múzejných výstav,  ako aj kultúrnych podujatí a edukačných aktivít pre deti a mládež. Prostredníctvom  listovania  v doterajších ročníkoch Múzejných otvárame pre verejnosť vzájomný dialóg o podstate múzea pre spoločnosť a jeho víziách do budúcnosti.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing
 
 
 
 
 
 
Karpatská kraslica
 
 
Vojtech Borecký
 
 
 
 
11. Karpatské bienále grafiky detí a mládeže
 
 
 
 
   
projekt23
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
Štatistiky webu
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT