Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
AKTUALITY
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

MÚZEUM NA DOMA
On-line projekt Vihorlatského múzea v Humennom
Múzejný projekt on-line ponuky Vihorlatského múzea v Humennom  MÚZEUM NA DOMA vytvára platformu pre múzejné činnosti a záujem verejnosti  v on-line priestore a pracuje s využitím webového a instagramového sídla inštitúcie. Múzejná ponuka je určená širokej verejnosti záujemcov − dospelých a detí so záujmom o poznávanie a kreatívny oddych v období, keď je Vihorlatské múzeum v Humennom vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu verejnosti neprístupné.
On-line ponuka je koncipovaná tak, že aj v čase sprístupnenia múzea verejnosti ostáva on-line platforma stálou múzejnou ponukou pre návštevníka múzejného on-line priestoru.  Osobitý dôrazom je modelovaný na využiteľnosť jednotlivých tém  v rámci mimoškolského doplnkového vzdelávania v rámci múzejného projektu objektového učenia v múzeu. Na webovom sídle múzea www.muzeumhumene.sk v sekcii PRE ŠKOLY so zacielením na pomoc školopovinným deťom, mládeži, učiteľom a rodičom iniciujeme pre deti a študentov zábavno-edukačné ponuky kreatívneho trávenia času zamerané na poznávanie a rozvoj tvorivého myslenia v oblasti histórie, umenia, etnografie, environmentálnych tém a záujmovo-umeleckej činnosti.
Prostredníctvom sociálnych sietí ponúka projekt netradičné pohľady do všetkých  múzejných expozícií. Z umelecko-historickej expozície, sakrálnej expozície,  prírodovednej  expozície a expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen) sprostredkúvame  ojedinelé zábery, ktoré  mnohí aj počas návštevy nezbadali alebo nevnímali v komplexnosti kultúrno-historickej  pamiatky. Obrazom i textom približujeme jednotlivé zbierkové predmety múzejného zbierkového fondu archeológie, histórie, umenia, etnografie, a prírodovedy s ukážkami najstarších archeologických nálezov, zbierok prírodovedného charakteru, majstrovskej práce dobových maliarov a remeselníkov v podobe historického nábytku, obrazovej zbierky, hodinových strojov, ukážok dobových zbraní, porcelánu, umeleckých predmetov, sakrálneho umenia, úžitkových predmetov a remeselných zariadení a výrobkov.
Záujemcom zároveň ponúkame možnosť vstúpiť do zákulisia múzejnej činnosti v oblasti zhromažďovania, ochraňovania,  odborného  zhodnocovania a prezentácie  zbierkových predmetov.
V archívnom bloku pozývame  záujemcov na virtuálnu prehliadku múzejných výstavných projektov prostredníctvom fotoreportov  z múzejných výstav,  ako aj kultúrnych podujatí a edukačných aktivít pre deti a mládež. Prostredníctvom  listovania  v doterajších ročníkoch Múzejných otvárame pre verejnosť vzájomný dialóg o podstate múzea pre spoločnosť a jeho víziách do budúcnosti.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing
 
 
 
 
 
 
Karpatská kraslica
 
 
Vojtech Borecký
 
 
 
 
11. Karpatské bienále grafiky detí a mládeže
 
 
 
 
   
Z_hlbin_Zeme_web_opr
Z HLBÍN ZEME
14. 5. - 31. 9. 2022

Výstava minerálov, hornín a skamenelín pod názvom Z hlbín Zeme  dokumentuje geologickú rozmanitosť územia Slovenskej republiky so zameraním na oblasť pod Vihorlatom. Vybraný súbor vystavovaných exponátov pochádza zo zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom z lokalít v zbernej oblasti múze a ďalších lokalít východného Slovenska a exponátov súkromných zberateľov.
Vystavovaný výber tvoria ukážky z múzejnej zbierky takmer päťsto geologických  exponátov  mineralogickej a petrografickej kolekcie a  z takmer deväťsto paleontologických zbierkových predmetov. Kolekciu minerálov zastupujú ukážky polodrahokamov s výnimočnou farebnosťou, leskom a zaujímavým kryštalickým usporiadaním. Medzi inými si majú návštevníci možnosť pozrieť zblízka aj regionálny mineralogický skvost - marmarošské diamanty z lokalít v uličskej doline, ktoré sú súčasťou stálej geologicko-mineralogickej časti prírodovednej expozície múzea.  Múzejnú mineralogickú zbierku opálov aktuálne dopĺňajú ukážky minerálov z  regiónov Vihorlat a Kamienka v zastúpení miniatúrnych a veľkorozmerných chlóropálov zo súkromnej zbierky.
Súbor najstarších vystavovaných exponátov hornín a skamenelín z treťohorného obdobia (2 500 - 542 miliónov rokov geologickej časovej škály) sa vzťahuje na obdobie geologického formovania nášho územia. Vo výstavnej kolekcii  vynikajú svojou veľkosťou pieskovcové kamenné gule z treťohorného mora Thetys, historicky i bádateľsky  vzácne skamenené stopy živočíchov a rastlín  z morského dna. Z najmladších skamenelín vystavuje múzeum štvrtohorný travertín s odtlačkami pravekých rastlín a skamenelinu jaseňového kmeňa z územia Humenného z obdobia zhruba spred dvadsiatich piatich miliónov rokov.
Zaujímavou súčasťou prezentovaných exponátov sú aj získané sopečné substancie z nášho regiónu  zastúpené prevažne  sopečnou pemzou, andezitom, tufom, obsidiánom a  andezitovou lávou, ako aj nedávno získaný sopečný materiál z Islandu.
Múzejná výstava minerálov, hornín a skamenelín  o zvláštnostiach geologického formovania regiónu pod Vihorlatom pod názvom Z hlbín Zeme je pre verejnosť prístupná v Prírodovednej expozícii Vihorlatského múzea v Humennom od 14. mája do 31. septembra 2022.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
ZEM_22_web
ZEM, MIESTO PRE ŽIVOT - NESPÚTANÉ ŽIVLY
6. 6. - 30. 9. 2022

Panelová výstava Zem, miesto pre život − nespútané živly je súčasťou dlhodobého programu múzejného environmentálneho vzdelávania detí a dospelých na pôde múzea. Výstava je v priestoroch prírodovednej expozície Vihorlatského múzea v Humennom sprístupnená verejnosti od 6. júna do 30. septembra 2022.
Na dvanástich veľkorozmerných paneloch predstavuje výstava základné prírodné javy, ktoré od vzniku planéty Zem zásadnou mierou ovplyvňujú život na planéte. V kontexte vývoja prírodných pomerov poukazuje zameranie výstavy na stav životného prostredia a potrebu kolektívnych a urýchlených opatrení smerujúcich k zachovaniu života na Zemi.
Pútavé grafické a textové spracovanie tematiky zaujímavým spôsobom vysvetľuje vnímanie prírodných dejov od antiky po dnešné moderné vedy a technológie. Zameriava sa na vysvetlenie štyroch prírodných živlov - oheň, zem, vzduch, voda, ktoré podľa dobových predstáv „vytvárajú všetko, čo tvorí Zem“ . Zároveň poukazuje výstava na niektoré dlhodobé ľudské činnosti na planéte, ktoré vyústili do globálnych problémov životného prostredia. Názorne a zrozumiteľným spôsobom dokumentuje, ktoré ľudské činnosti ohrozujú životné prostredie, aké sú prejavy ohrozujúcich dopadov na stav planéty v spojitosti s prírodnými dejmi.
Putovnú výstavu Zem, miesto pre život − nespútané živly ponúka Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
remesla22_web_opr
Oživené remeslá v lete 2022

Vihorlatské múzeum v Humennom i tento rok počas letných mesiacov predstaví návštevníkom tradičné remeslá v cykle podujatí s názvom Oživené remeslá. Tvorivé dielne tradičných remesiel sa už tretí rok realizujú v takmer autentickom prostredí Expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen) Vihorlatského múzea v Humennom. Na úvodnom podujatí v máji 2022 sa návštevníkom prezentoval Štefan Barančík z Kamenice nad Cirochou s kováčstvom a podkúvaním koní. V ten istý deň návštevníci so záujmom sledovali prácu remenára Jána Ihnáta z Hatalova.
Vzhľadom na záujem návštevníkov z predchádzajúcich dvoch rokov letnú ponuku rozširujeme, a teda remeselníkov budete môcť vidieť počas siedmich nedeľných popoludní v júli a v auguste, v čase od 14.00 do 18.00 hod. Už 3.7.2022 si budú môcť návštevníci skanzenu vyskúšať prácu s textilnými vláknami pri tkaní na krosienkach a krosnách s lektorkou Ľubicou Talarovičovou zo Sniny v spolupráci s Pavlínou Krivjančinová a Annou Harčarikovou z Dlhého nad Cirochou. Ľubica Talarovičová zároveň predvedie spracovanie ovčej vlny - plstenie. Textilné techniky doplní krása paličkovanej čipky spod rúk Andrey Kanoczovej z Humenného. Pre veľký záujem, už druhýkrát v tomto roku (10.7.2022), bude skanzen patriť koňom, jazdeniu, kováčstvu a podkúvaniu v podaní Štefana Barančíka z Kamenice nad Cirochou. Hrnčiarstvo s lektorom Jaroslavom Lechanom z Topole (17.7.2022) vystrieda o týždeň (24.7.2022) korytár Milan Karľa zo Sniny. Spracovaniu dreva sa budeme venovať aj v auguste spolu s umeleckým rezbárom Matúšom Krajníkom z Kamenice nad Cirochou (7.8.2022) a Jánom Fedičom z Topoľovky, ktorý sa venuje okrem iného i tokárstvu (14.8.2022). Cyklus ukončí podmaľba na sklo s Janou Michalkovou z Jasenova počas poslednej augustovej nedele (28.8.2022), pričom sa poukáže na úzke prepojenie remesla a ľudového umenia.
Spolu s remeselníkmi Vás srdečne pozývame privoňať k neraz náročným tradičným postupom opracovania materiálu, ale o to krajším výsledkom prác, ktoré cibrili naši predkovia po desaťročia, ba i storočia pred nami.
Aktivita Oživené remeslá je súčasťou projektu Tvorivé a vzdelávacie podujatia 3. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Mgr. Jozef Fundák
etnograf
Vihorlatské múzeum v Humennom
prazdiny
Prázdniny za bránami múzea
Ponuka pre letné tábory

História: Múzeum ako ho nepoznáte - Vzdelávací program v priestoroch umelecko-historickej expozície, v rámci ktorého návštevníci spoznajú význam múzea ako inštitúcie uchovávajúcej originálne zbierkové predmety pre budúce generácie. Žiaci môžu nazrieť do tajných komnát Vihorlatského múzea, spoznať prácu múzejníkov a oboznámiť sa so zaujímavými zbierkovými predmetmi.
Trvanie: 50 min. ponuka pre deti 1. - 4. ročník, vstupné: 2,50 €
Kontakt: Mgr. M. Ľoncová, regionalnyhistorik@muzeumhumenne.sk
Tel. č. 057/775 22 40

Osveta: Naučme sa správať ako praví šľachtici  -  Kto by sa mal pri stretnutí pozdraviť ako prvý a ako sa správne podáva ruka? Koľko kvetov sa sluší priniesť dáme, kto vchádza ako prvý do dverí a kto ako prvý zostupuje zo schodiska? Toto a mnoho ďalšieho sa v múzeu dozvedia detskí záujemcovia prostredníctvom zábavno-edukačných aktivít. Na záver, samozrejme, nebude chýbať previerka ich zručností a udelenie certifikátu o absolvovaní rýchlo-kurzu  spoločenskej etikety.
Trvanie: 45min. ponuka vhodná pre žiakov MŠ a ZŠ, vstupné: 1,50 €
Kontakt: Mgr. D. Bandurčinová, osveta@muzeumhumenne.sk
Tel. č. 057/775 22 40

Prírodoveda: Pri vode, na lúke, v lese... V jedinečnom prostredí prírodovednej expozície spoznajú návštevníci prostredníctvom tematickej prehliadky, zábavno-edukačných aktivít a súťaží jednotlivé biotopy a ich typických obyvateľov. Spoločne si vysvetlíme, ako pôsobia štyri prírodné živly - oheň, zem, vzduch, voda na utváranie prírodného prostredia v našom regióne.
Trvanie: 45 - 60 min. ponuka vhodná pre žiakov ZŠ, vstupné: 1,00 €
Kontakt: NDr. Z. Andrejčáková, prirodoveda@muzeumhumenne.sk
Tel. č. 057/775 22 40
svadobna2022
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
Štatistiky webu
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT