Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023

Otváracie hodiny

•  Múzejná sezóna vo Vihorlatskom múzeu v Humennom začína 2. mája
•  Režim mimosezónnej návštevnosti Vihorlatského múzea v Humennom začína 1. novembra
•  Dostupnosť expozícií v objekte kaštieľa: celoročne
   Dostupnosť skanzenu: počas sezóny
•  Počas štátnych sviatkov Slovenskej republiky je Vihorlatské múzeum v Humennom pre 
   návštevníkov zatvorené

MIMOSEZÓNNY REŽIM
PREVÁDZKY V MÚZEA
• Od 1. novembra platí mimosezónny režim návštevnosti Vihorlatského múzea v Humennom
•  Návšteva múzea je možná iba počas pracovných dní pre vopred ohlásené návštevy           
   (min. 5 osôb) na tel. č.: +421 57 7752240 alebo e-mail: sekretariat1@muzeumhumenne.sk
• Expozícia ľudovej architektúry a bývania (skanzen) je v mimosezónnom období zatvorená


SEZÓNNY REŽIM PREVÁDZKY V MÚZEJNÝCH EXPOZÍCIÁCH A VÝSTAVNÝCH PRIESTOROCH V KAŠTIELI

• Vstupy do všetkých  expozícií a na výstavy v objekte kaštieľa začínajú vždy v celú hodinu
• Obedňajšia prestávka: 12.00 − 13.00 hod.
• Vstup do všetkých expozícií a výstavných priestorov múzea v kaštieli je bezbariérový
  Pri vstupe s pohybovým obmedzením kontaktovať múzeum na tel. č.: +421 57 7752240,
  e-mail: sekretariat1@muzeumhumenne.sk


UMELECKO-HISTORICKÁ EXPOZÍCIA
pondelok:            
zatvorené
utorok − piatok:    10.00 − 18.00 hod.
sobota a nedeľa:  14.00 − 18.00 hod.
Posledný vstup do expozície začína o 17.00 hod.


PRÍRODOVEDNÁ EXPOZÍCIA
pondelok:            
zatvorené
utorok − piatok:    10.00 − 18.00 hod.
sobota a nedeľa:  14.00 − 18.00 hod.
Posledný vstup do expozície začína o 17.00 hod.


SAKRÁLNA EXPOZÍCIA
pondelok:           
zatvorené
utorok − piatok:   10.00 − 18.00 hod.
sobota a nedeľa: 14.00 − 18.00 hod.
Posledný vstup do expozície začína o 17.00 hod.


GALERIJNÁ SIEŇ ORESTA DUBAYA VIHORLATSKÉHO MÚZEA V HUMENNOM
pondelok:           
zatvorené
utorok − piatok:    10.00 − 18.00 hod.
sobota a nedeľa:  14.00 − 18.00 hod.
Posledný vstup do expozície začína o 17.00 hod.
SEZÓNNY REŽIM PREVÁDZKY V EXPOZÍCII ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY A BÝVANIA (SKANZEN)

• Prehliadka expozície začína spoločným výkladom pred objektom kostolíka a individuálnou
  prehliadkou kostolíka a areálu expozície
• Technická prestávka 12.30 hod. − 13.30 hod.
• Posledný vstup do areálu expozície pred technickou prestávkou je o 12.00 hod.
• Vstup do areálu expozície je čiastočne bezbariérový
  Pri vstupe s pohybovým obmedzením kontaktovať múzeum na tel. č.: +421 57 7752240,
  e-mail: sekretariat1@muzeumhumenne.sk

EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY A BÝVANIA (SKANZEN)
pondelok:
            zatvorené
utorok - piatok:   10.00 - 18.00 hod.
sobota - nedeľa: 14.00 - 18.00 hod.
Posledný vstup do expozície začína o 17.00 hod.
SLUŽBY NÁVŠTEVNÍKOM

Bezplatný vstup do múzea pre dobrovoľných darcov krvi - držiteľov zlatej a diamantovej
  Jánskeho
plakety a Kňazovickeho medaily z územia celého Slovenska
Možnosť nahlásenia návštevy na:  tel. č.: +421 57 7752240,
  e-mail: sekretariat1@muzeumhumenne.sk
Lektorský výklad v slovenskom jazyku
Lektorský výklad v cudzom jazyku
Možnosť zakúpenia propagačných predmetov a suvenírov v objekte kaštieľa a v areáli skanzenu


BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI VSTUPE DO VIHORLATSKÉHO MÚZEA V HUMENNOM
V OBJEKTE KAŠTIEĽA A V AREÁLI  EXPOZÍCIE ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY A BÝVANIA


    Pri vstupe a počas pobytu v múzejných priestoroch v objekte kaštieľa a v areáli expozície
    ľudovej architektúry a bývania sa návštevníci riadia:
  
všeobecne platnými protiepidemiologickými opatreniami
  
aktuálne platnými nariadeniami pre okres Humenné na http://automat.gov.sk/humenne
  
aktuálne platnými nariadeniami pre múzeá, galérie a výstavné siene v okrese Humenné na:
       http://kulturnysemafor.sk/domov
  
pokynmi lektorov múzea
Vihorlatské múzeum v Humennom
sa teší na Vašu návštevu a želá príjemne strávené chvíle v múzejných expozíciách

© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT