Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020

Otváracie hodiny

•  Múzejná sezóna vo Vihorlatskom múzeu v Humennom začína od 1. mája do 31.októbra
   Dostupnosť expozícii v objekte kaštieľa: 1. 1. - 31. 12.
   Dostupnosť skanzenu: 2. máj - 31.október  (1.11. - 1. 5.  pre návštevníkov mimo prevádzky)
•  Počas štátnych sviatkov Slovenskej republiky je Vihorlatské múzeum v Humennom mimo prevádzky
•  Od 1. júla 2022 sú všetky expozície a výstavy múzea otvorené aj v pondelok.
  


REŽIM PREVÁDZKY V MÚZEJNÝCH EXPOZÍCIÁCH A VÝSTAVNÝCH PRIESTOROCH V KAŠTIELI

• Vstupy do všetkých  expozícií a na výstavy v objekte kaštieľa začínajú vždy v celú hodinu
• Obedňajšia prestávka: 12.00 − 13.00 hod.
• Vstup do všetkých expozícií a výstavných priestorov múzea v kaštieli je bezbariérový
  Pri vstupe s pohybovým obmedzením kontaktovať múzeum na tel. č.: +421 57 7752240,
  e-mail: sekretariat@muzeumhumenne.sk


UMELECKO-HISTORICKÁ EXPOZÍCIA
pondelok:           
10.00 − 16.00 hod.
utorok − piatok:   10.00 − 18.00 hod.
sobota a nedeľa: 14.00 − 18.00 hod.
Posledný vstup do expozície začína o 17.00 hod.


PRÍRODOVEDNÁ EXPOZÍCIA
pondelok:           
10.00 − 16.00 hod.
utorok − piatok:   10.00 − 18.00 hod.
sobota a nedeľa: 14.00 − 18.00 hod.
Posledný vstup do expozície začína o 17.00 hod.


SAKRÁLNA EXPOZÍCIA
pondelok:          
10.00 − 16.00 hod.
utorok − piatok:  10.00 − 18.00 hod.
sobota a nedeľa:14.00 − 18.00 hod.
Posledný vstup do expozície začína o 17.00 hod.


GALERIJNÁ SIEŇ ORESTA DUBAYA VIHORLATSKÉHO MÚZEA V HUMENNOM
pondelok:           
10.00 − 16.00 hod.
utorok − piatok:   10.00 − 18.00 hod.
sobota a nedeľa: 14.00 − 18.00 hod.
Posledný vstup do expozície začína o 17.00 hod.
REŽIM PREVÁDZKY V EXPOZÍCII ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY A BÝVANIA (SKANZEN)

• Prehliadka expozície začína spoločným výkladom pred objektom kostolíka a individuálnou 
  prehliadkou kostolíka a areálu expozície
• Technická prestávka 12.30 hod. − 13.30 hod.
• Posledný vstup do areálu expozície pred technickou prestávkou je o 12.00 hod.
• Vstup do areálu expozície je čiastočne bezbariérový
  Pri vstupe s pohybovým obmedzením kontaktovať múzeum na tel. č.: +421 57 7752240,
  e-mail: sekretariat@muzeumhumenne.sk

EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY A BÝVANIA (SKANZEN)
pondelok:
           10.00 - 16.00 hod.
utorok - piatok:   10.00 - 18.00 hod.
sobota - nedeľa: 14.00 - 18.00 hod.
Posledný vstup do expozície začína o 17.00 hod.
SLUŽBY NÁVŠTEVNÍKOM

Bezplatný vstup do múzea pre dobrovoľných darcov krvi - držiteľov zlatej a diamantovej
  Jánskeho
plakety a Kňazovického medaily z územia celého Slovenska
Možnosť platby kultúrnymi poukazmi pri návšteve múzea žiakov základných a stredných škôl
Možnosť nahlásenia návštevy na:  tel. č.: +421 57 7752240,e-mail:
  sekretariat@muzeumhumenne.sk
Lektorský výklad v cene (aj v cudzom jazyku)
Možnosť zakúpenia propagačných predmetov a suvenírov v objekte kaštieľa a v areáli skanzenu


BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI VSTUPE DO VIHORLATSKÉHO MÚZEA V HUMENNOM
V OBJEKTE KAŠTIEĽA A V AREÁLI  EXPOZÍCIE ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY A BÝVANIA


•  Pri vstupe a počas pobytu v múzejných priestoroch v objekte kaštieľa a v areáli expozície
    ľudovej architektúry a bývania sa návštevníci riadia:
  
všeobecne platnými protiepidemiologickými opatreniami
  
aktuálne platnými nariadeniami pre okres Humenné na http://automat.gov.sk/humenne 
  
aktuálne platnými nariadeniami pre múzeá, galérie a výstavné siene v okrese Humenné na: 
       http://kulturnysemafor.sk/domov
  
pokynmi lektorov múzea
Vihorlatské múzeum v Humennom
sa teší na Vašu návštevu a želá príjemne strávené chvíle v múzejných expozíciách© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT